image_pdfimage_print

Test Troponina I – szybka diagnostyka zawału

BSS Troponin I Test (test troponinowy) to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania poziomu ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Test jest pomocny w diagnostyce zawału serca.

  • Szybki czas wykonania
  • Badanie można wykonać z krwi pełnej, surowicy lub osocza
  • Można wykorzystać krew z opuszki palca (bez nakłuwania żył)
  • Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Ze względu na swoją wysoką specyficzność i czułość troponina jest obecnie jednym  z najbardziej cenionych biomarkerów zawału serca. Uwalnianie cTnI stwierdzono również w chorobach serca innych niż zawał serca, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca i niedokrwienne uszkodzenie serca związane z zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego.
Jednostopniowy szybki test wykrywający troponinę I jest szybkim testem diagnostycznym wykrywającym selektywnie cTnI we krwi pełnej, surowicy i osoczu.

ScreenMed oferuje sprawdzone i wiarygodne szybkie testy na troponinę I wiodących producentów. Wszystkie testy są powszechnie stosowane w Europie i w Polsce.

Co to jest troponina?

Troponina jest kompleksem białek regulujących skurcze w mięśniach szkieletowych i mięśniach serca. Kompleks troponiny składa się z trzech wyróżniających polipeptyd komponentów, troponiny I (TNI), troponiny T (TnT) i troponiny C (TNC), i odgrywa zasadniczą rolę w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomórkowej interakcji wapnia aktyna-miozyna. TNC tkanek serca jest identyczna, jak w tkankach szkieletowych, ale izoformy TNI i TnT serca różnią się od izoform szkieletu, które umożliwiają rozwój konkretnych przeciwciał. Ponadto poziom cTnI we krwi staje się podwyższony w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego lub martwicy. Dlatego też cTnI jest używana jako pomoc w diagnostyce zawału serca. Badania nad kinetyką uwalniania wskazują, że cTnI nie jest wczesnym markerem martwicy mięśnia sercowego. Pojawia się w surowicy w ciągu 3-6 godzin od wystąpienia objawów, podobnie do uwalniania CK-MB. Jednak cTnI pozostaje podwyższone 4-9 dni po AMI.

Zasada działania testu do wykrywania troponiny I

BSS Troponin I Test jest testem immunologicznym, który jakościowo wykrywa poziom troponiny I (cTnI) we krwi pełnej, osoczu lub surowicy. Membrana testowa jest pokryta w obszarze linii testowej odczynnikiem wychwytującym . Podczas wykonywania testu cTnI zawarta w próbce krwi pełnej, osoczu lub surowicy reaguje z dwoma specyficznymi przeciwciałami anty cTnI, z których jedno informuje o wiązaniu odczynnika wychwytującego a drugie jest zaznaczone kolorem. Poprzez siłę kapilarną mieszanka przechodzi przez membranę. W obszarze linii testowej kompleks przeciwciał cTnI został wychwycony przez nieruchomy odczynnik wychwytujący generując czerwoną linię. Wskazuje ona na wynik pozytywny. Jeśli próbka nie zawiera cTnI w obszarze testowym nie pojawia się żadna linia, co wskazuje na wynik negatywny. Ponadto w obszarze linii kontrolej (C) testu zawsze musi ukazać się czerwona linia, która tworzona jest niezależnie od koncentracji cTnI w obszarze próbki. Linia kontrolna wskazuje, że zastosowano wystarczającą ilość próbki i że płyn całkowicie przeniknął przez membranę.

Zawartość zestawu BSS Troponin I Test:

  • Płytki testowe
  • Bufor z zakraplaczem
  • Pipety
  • Nakłuwacze
  • Instrukcja obsługi

 

 

 

Opakowanie

Temperatura

Termin

Badana próbka

Czas

Odczyt

Typ produktu

Przeznaczenie

Może Ci się spodobać...

BSS Troponin I Test – sz...

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.