image_pdfimage_print

Ilościowe badanie poziomu troponiny I

Test immunofluorescencyjny cTnI FIA Test  jest testem służącym do ilościowego oznaczania poziomu troponiny I (cTnI) w ludzkim osoczu lub krwi pełnej, przy użyciu systemu RaFIA. Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro, do użytku profesjonalnego.

Kompleks troponiny kreatynowej, składający się z troponiny I (cTnI), troponiny T (TnT) i troponiny C (TnC), może regulować interakcję pomiędzy aktyną i miozyną. Stężenie troponiny I w zdrowej ludzkiej krwi jest zazwyczaj niskie. Jednak w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego cTnI jest szybko uwalniane do krwi, co prowadzi do wzrostu stężenia cTnI w ciągu kilku godzin i może trwać od 6 do 10 dni. Dlatego też stężenie troponiny I we krwi lub osoczu jest uważane za marker zawału mięśnia sercowego.

Test cTnI FIA został opracowany do wykrywania cTnI w ludzkim osoczu lub krwi pełnej w ciągu 15 minut bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Immunofluorescencyjny Test Troponina I

  • Badanie ilościowe
  • Zwiększona czułość i szerszy zakres wykrywania w porównaniu z szybkimi testami

ZAKRESY:

  • Zakres roboczy: 0,1-50,00 ng/mL

PRECYZJA:

  • Precyzja wewnątrz serii: Precyzję wewnątrz serii określono poprzez testowanie materiałów referencyjnych cTnI przy użyciu 10 urządzeń testowych z tej samej serii. CV ≤ 15%.
  • Precyzja międzylaboratoryjna: Precyzję między seriami określano poprzez testowanie materiałów referencyjnych cTnI przy użyciu 30 urządzeń testowych z 3 kolejnych losowo wybranych partii (10 urządzeń testowych z każdej partii). CV ≤ 15%.

DOKŁADNOŚĆ:

  • Materiały kontrolne cTnI o dwóch różnych stężeniach były badane przez każdą partię urządzenia testowego, a odchylenia mieściły się w zakresie ±15%.

LINIOWOŚĆ:

  • Badano seryjne stężenia materiałów referencyjnych cTnI w zakresie 0,1-50,00 ng/mL, a współczynnik korelacji (R) wynosi ≥0,9900.

 

Przeznaczenie

Badana próbka

Opakowanie

Typ produktu

cTnI FIA Test

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.