image_pdfimage_print

Szybki ilościowy test CRP LumiraDx

Łatwy w użyciu, wysokiej jakości szybki immunologiczny test mikroprzepływowy stosowany z analizatorem LumiraDx™ przeznaczony do szybkiego oznaczania ilościowego stężenia CRP we krwi pełnej i osoczu. Używany z platformą LumiraDx, test zapewnia szybkie, ilościowe wyniki w ciągu 4 minut w miejscu opieki.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki in vitro.

  • łatwe wykonanie
  • dokładny wynik ilościowy już po 4 minutach
  • wygodne, niewielkie opakowanie
  • przechowywanie w temperaturze pokojowej
  • wielkość próbki 20 μl
  • możliwość wykonania badania z krwi kapilarnej (opuszkowej), krwi żylnej lub z osocza

Pomiar poziomu CRP dostarcza ważnych informacji pozwalających na wykrycie i ocenę infekcji i stanu zapalnego. U pacjentów z objawami zakażenia dróg oddechowych, w szczególności przy podejrzeniu zapalenia płuc [1], znacznie podwyższony poziom CRP sugeruje konieczność zastosowania antybiotykoterapii, podczas gdy normalny lub niski poziom CRP wskazuje na chorobę wirusową lub samoograniczającą się infekcję, które nie wymagają zastosowania antybiotyków.

Test CRP firmy LumiraDx umożliwia dokładny zbadanie próbek krwi pobranej z opuszka palca, krwi żylnej i osocza w zakresie 5,0-250.0 mg/L. Test wykonywany jest na miniaturowym analizatorze LumiraDx, która może być stosowany w ramach podstawowej i środowiskowej opieki zdrowotnej, w przychodniach, gabinetach lekarskich i zabiegowych, w domu pacjenta oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych, zapewniając szybkie i rzetelne wyniki pozwalające na podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie.

Klinicyści mogą stosować test CRP LumiraDx do oceny infekcji, urazów tkanek i stanów zapalnych. Dane pozyskane z badania mogą również być źródłem cennych informacji, pozwalających na ograniczenie zbędnego stosowania antybiotyków, stanowiące część ogólnych działań na rzecz zwalczania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Podczas gdy stosowanie antybiotyków w Anglii spadło podczas pandemii [2], ostatnie badania podkreśliły wysokie wskaźniki przepisywania antybiotyków pacjentom chorującym na COVID-19 [3], pokazując tym samym zbędne stosowanie antybiotyków i obawę, że liczba zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne drobnoustroje może wrócić do poziomów sprzed pandemii.

„Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe staje się coraz większym problemem na całym świecie, który może doprowadzić do poważnego kryzysu zdrowia publicznego jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu jego rozwiązania. Podczas gdy przyczyny oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe są złożone, jest coraz więcej dowodów na to, że poprawa rozpoznania klinicznego infekcji dróg oddechowych u pacjentów jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do ograniczenia liczby przepisywanych antybiotyków – powiedział prof. Jonathan Cooke, profesor wizytujący w Zakładzie Chirurgii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Imperial College w Londynie. – Wykazano, że dostęp do szybkich narzędzi diagnostycznych CRP w punkcie opieki zdrowotnej wspiera personel medyczny w podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania leków i pomaga w kontrolowaniu infekcji dróg oddechowych”.

Zawartość opakowania z testami:

• 24 testy
• Ulotka informacyjna testu.
• Znacznik RFID (Radio frequency ID, identyfikator radiowy) wewnątrz kartonu z Paskami Testowymi.

Materiały wymagane, ale niedostarczane w opakowaniu z testami:
• Aparat LumiraDx Instrument
• Standardowy sprzęt do pobierania krwi (nakłuwacze zapewniające wysoki przepływ, sprzęt do nakłuwania żyły, probówki transferowe, odpowiednie pojemniki na odpady biologiczne)

 

Literatura

1. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections – Summary, Clinical Microbiology and Infection, 2011 (Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych u dorosłych pacjentów – Informacje ogólne, mikrobiologia kliniczna i infekcje).

2. English surveillance programme for antimicrobial utilisation and resistance (ESPAUR), Report 2020 to 2021 (Angielski program monitorowania stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych i oporności na nie (ESPAUR). Sprawozdanie 2020-2021).

3. Westblade, LS i in. Bacterial Coinfections in Coronavirus Disease 2019 (Koinfekcje bakteryjne w przebiegu COVID-19), Trends in Microbiology, 2021, Zeszyt 29, Nr 10.

Może Ci się spodobać...

LumiraDx™ CRP Test – ilo...

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.