image_pdfimage_print

JusChek CRP półilościowy szybki test kasetowy (krew pełna/osocze/surowica) jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do półilościowego oznaczania poziomu białka CRP w krwi pełnej, surowicy lub osoczu jako pomoc w diagnostyce stanu zapalnego.

CRP

CRP czyli białko C-reaktywne  z ang. C-reactive protein to jeden z głównych wskaźników stanów zapalnych w organizmie. Poziom CRP w osoczu wzrasta w ciągu 6 do 8 godzin po wystąpieniu ostrego zdarzenia, takiego jak na przykład infekcja bakteryjna lub uraz i osiąga swój szczyt w ciągu około 48 godzin po wystąpieniu zdarzenia. Poziomy te szybko spadają po ustaniu zdarzenia wywołującego, a okres półtrwania CRP wynosi 48 godzin.

Zazwyczaj nasilenie stanu zapalnego i aktywność zapalenia wpływają na wielkość wzrostu CRP.

CRP szybki test kasetkowy

JusChek CRP to kasetowy test diagnostyczny przeznaczony do szybkiej, półilościowej oceny poziomu CRP we krwi, osoczu lub surowicy.

 • odczyt wyniku już po kilku minutach
 • 4 przedziały wynikowe
 • łatwe wykonanie
 • pełny zestaw testowy

Procedura wykonania badania testem CRP

 1. Pobierz próbkę krwi do załączonej kapilary
 2. Odkręć korek probówki z buforem
 3. Umieść kapilarę z próbką w probówce z buforem
 4. Zakręć korek probówki
 5. Wymieszaj tak, aby krew całkowicie wypłynęła z kapilary
 6. Dodaj przygotowaną mieszaninę próbki do kasety testowej
 7. Odczytaj wynik

Zawartość zestawu

 • Kasety testowe
 • Zakraplacze
 • Kapilary
 • Probówki testowe
 • Instrukcja obsługi

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Do diagnostyki in vitro

 

 

Przeznaczenie

,

Typ produktu

Opakowanie

Badana próbka

Temperatura

JusChek CRP – kasetowy t...

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.