image_pdfimage_print

Test Cystatyna C (GFR)

Cystatyna C jest podstawowym inhibitorem proteaz o niskiej masie cząsteczkowej (13 Kda). Produkowana jest ze stałą szybkością we wszystkich komórkach jądrzastych i występuje w ludzkim osoczu i surowicy.

Badania kliniczne wykazały, że Cystatyna C jest dokładniejszym wskaźnikiem niż kreatynina w surowicy i szacowanie klirensu kreatyniny metodą Cockcrofta-Gaulta oraz jest bardziej wiarygodna niż 24-godzinny klirens kreatyniny.

Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że Cystatyna C może być wykorzystywana do wykrywania chorób nerek na wcześniejszych etapach niż kreatynina w surowicy, co może ułatwić działania prewencyjne u osób starszych i osób z cukrzycą, nadciśnieniem lub chorobami układu krążenia.

 

Zastosowanie badania Cystatyny C w różnych obszarach:

 

  • Radiologia

Minimalizacja ryzyka nefropatii wywołanej podaniem środka kontrastowego (CMIN)

Test Eurolyser Cystatyna C (GFR) zapewnia szybką diagnostykę stanu nerek, wymaganą przed badaniami obrazowymi z użyciem środka kontrastowego.

  • Usprawnienie przebiegu pracy

Diagnostyka Cystatyny C wykonana bezpośrednio przed badaniem  obrazowym, pozwala na optymalizację czasu pracy w przypadku, gdy pacjent nie posiada aktualnego badania funkcji nerek (np. kreatyniny lub GFR).

  • Onkologia

Zmniejszenie ryzyka związanego z podawaniem chemioterapeutyków

Upośledzenie czynności nerek występuje często u pacjentów z nowotworami w związku z chemioterapią. Badanie Cystatyna C (GFR) dostarcza ważnych informacji na temat funkcji nerek w celu wyboru i dawkowania chemioterapeutyków.

  • Zwiększenie zadowolenia pacjentów

Wielu pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu nowotworów musi mieć ocenioną czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia chemioterapią. Za pomocą testu Eurolyser Cystatin C (GFR) można pobrać próbkę krwi kapilarnej (20 µl) i szybko określić stan nerek pacjenta. Badanie w miejscu pobrania w celu zbadania kreatyniny/eGFR pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki i tym samym na przyspieszenie procesu chemioterapii.

  • Oddziały ratunkowe

Usprawnienie oceny zdrowia i ryzyka powikłań u pacjentów

Minimalizacja ryzyka nefropatii wywołanej środkiem kontrastowym (CMIN)

Pacjenci na oddziale ratunkowym mogą wymagać szybkiej oceny funkcji nerek w celu właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Ponadto wiele terapii na oddziale ratunkowym wymaga terminowego podawania leków i dostosowania ich dawki w oparciu o czynność nerek paxcjenta. Eurolyser Cystatin C (GFR) pozwala na dokładną ocenę czynności  nerek za pomocą prostego, 10-minutowego testu.

Metoda:

Badanie CUBE-S Cystatin C jest oparte na teście immunoturbidymetrycznym wzmocnionym lateksem. Cystatyna C w próbce wiąże się ze specyficznymi przeciwciałami przeciwko cystatynie C, które są umieszczone na cząsteczkach lateksu i powodują aglutynację.

Zakres pomiarowy:

0,33 – 8,0 mg/l cystatyny C

576 – 3,7 GFR (ml / min / 1,73 m²)

Przedział referencyjny:

0,5 – 1,03 mg/l

Stopień zmętnienia spowodowany aglutynacją może być mierzony fotometrycznie i jest proporcjonalny do ilości cystatyny C w próbce.

Czas trwania badania

Wymagana próbka to 20 µl krwi pełnej lub surowicy. Badanie trwa około 10 minut.

 

Opakowanie

Badana próbka

Typ produktu

Przeznaczenie

CUBE-S Cystatin C (GFR) Test

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.