image_pdfimage_print

Wykrywanie przeciwciał całkowitych przeciwko SARS-CoV-2

Szybki test mikroprzepływowy stosowany z platformą LumiraDx™ w celu jakościowego wykrywania przeciwciał całkowitych skierowanych przeciwko wirusowi SARS‑CoV-2 w ludzkiej krwi pełnej (kapilarnej z nakłucia palca lub żylnej), osoczu lub surowicy. Test na przeciwciała LumiraDx SARS-CoV-2 Ab jest przeznaczony do stosowania jako pomoc w identyfikowaniu osób z wtórną (swoistą) odpowiedzią immunologiczną na wirusa SARS-CoV-2, co wskazuje na niedawną lub wcześniejszą infekcję. Test jest przydatny również w potwierdzeniu humoralnej odpowiedzi po szczepionkowej organizmu.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki in vitro.

Wyniki badania umożliwiają wykrywanie przeciwciał całkowitych skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Przeciwciała (klasy IgM, IgG, IgA) skierowane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są na ogół możliwe do wykrycia we krwi po kilku dniach od początkowej infekcji, chociaż czas ich utrzymywania się po infekcji nie jest aktualnie dobrze scharakteryzowany.

Procedura badania testem LumiraDx SARS CoV-2 Ab

Procedura testu obejmuje nakłucie palca, pobranie żylnej krwi pełnej, osocza lub surowicy i naniesienie pobranej próbki na obszar nakładania próbki Testu wprowadzonego do aparatu LumiraDx, który jest zaprogramowany na wykonanie analizy w momencie wejścia próbki w reakcję z odczynnikami na Teście mikroprzepływowym.

Wyniki jakościowe pojawiają się na ekranie dotykowym aparatu LumiraDx w ciągu około 11 minut od dodania próbki.

Zawartość opakowania z testami:

• Paski Testowe do oznaczania przeciwciał LumiraDx SARS‑CoV-2 pakowane indywidualnie w hermetycznie zamknięte woreczki foliowe z osuszaczem.
• Ulotka informacyjna testu na przeciwciała LumiraDx SARS‑CoV-2.
• Znacznik RFID (Radio frequency ID, identyfikator radiowy) wewnątrz kartonu z Paskami Testowymi.

Materiały wymagane, ale niedostarczane w opakowaniu z testami:
• Aparat LumiraDx Instrument
• Standardowy sprzęt do pobierania krwi (nakłuwacze zapewniające wysoki przepływ, sprzęt do nakłuwania żyły, probówki transferowe, odpowiednie pojemniki na odpady biologiczne)

 

Opakowanie

Przeznaczenie

Typ produktu

Badana próbka

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test LumiraDx™ SARS-CoV-2 Ab Test

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.