image_pdfimage_print

Ferrytyna Test

CUBE-S Ferritin Test to zestaw testowy do oznaczania poziomu ferrytyny w analizatorze CUBE-S

Stężenie ferrytyny w osoczu spada bardzo wcześnie, w przypadku gdy występuje niedobór żelaza. Z drugiej strony, w wielu chorobach przewlekłych dochodzi do wzrostu stężenia ferrytyny w surowicy. Przykładami są  przewlekłe infekcje, choroby zapalne i liczne nowotwory złośliwe, zwłaszcza chłoniaki, białaczka, rak piersi i neuroblastoma.

Wzrost stężenia ferrytyny w osoczu występuje również w wirusowym zapaleniu wątroby lub po uszkodzeniu wątroby w wyniku toksyn, ponieważ z uszkodzonych komórek wątroby uwalniana jest ferrytyna. Stężenie ferrytyny w osoczu jest dodatkowo zwiększone przy wzroście zapasów żelaza, co obserwuje się u pacjentów z hemosiderozą lub hemochromatozą.

Ponadto, ferrytyna jest przydatna jako parametr metabolizmu żelaza, a także zyskała znaczenie jako marker nowotworowy w monitorowaniu leków terapeutycznych i w rutynowych badaniach kontrolnych.

Ważne dla centrów krwiodawstwa: Badanie O’ Meara A, Infanti L, et al (2011), zweryfikowało, że wprowadzenie rutynowej analizy ferrytyny powoduje wzrost średniego poziomu hemoglobiny u dawców krwi – szczególnie kobiet w wieku rozrodczym. Znacząco zmniejszyła się częstotliwość występowania niedokrwistości predonacyjnej oraz braku kwalifikacji dawcy z powodu niskiego stężenia hemoglobiny. Skrócono również okres między kolejnymi pobraniami dawców, odrzuconych z powodu niskiego poziomu hemoglobiny.

Metoda badania:

Pomiar reakcji antygen/przeciwciało lateksowe metodą punktów końcowych.

Zakres pomiarowy:

12 – 500 ng/ml

Dolna granica wykrywalności: 12 ng/ml

Czas badania:

Czas wykonania testu wynosi około 8 minut. Badana próbka – surowica.

 

Opakowanie

Badana próbka

Typ produktu

Przeznaczenie

,

CUBE-S Ferritin Test

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.