image_pdfimage_print

Ilościowy test D-Dimer

CUBE-S D-Dimer Test to zestaw testowy do oznaczania poziomu D-dimerów w próbce osocza za pomocą analizatora CUBE-S.

D-dimery są produktami rozpadu fibryny i odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Podwyższony poziom D-dimerów stwierdza się u pacjentów z potwierdzoną zakrzepicą żył głębokich (DVT), zatorowością płucną (PE), rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym (DIC) i z urazami. Stężenie D-dimerów wzrasta w czasie ciąży, a znacznie podwyższone stężenie wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań.

Samo stężenie D-dimerów niczego nie sugeruje, co nadaje mu niespecyficzny charakter. Jeśli jednak stężenie D-dimerów nie jest podwyższone, można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zatorowość płucną jako możliwe powikłanie.

Metoda

Kinetyczny pomiar stężenia D-dimerów przy 700nm (absorbancja).

Test wykorzystuje przeciwciało monoklonalne przeciwko D-dimerowi sprzężone z cząsteczkami lateksu, które tworzą wysokocząsteczkowe immunokompleksy z D-dimerem w badanej próbce. Wynikająca z tego zmiana w zmętnieniu próbki jest wykrywana fotometrycznie przez analizator turbidymetryczny.

Zakres pomiarowy:

500 – 8500 ng/ml (specyficzne dla LOT)

Czas badania:

Test trwa około 9 minut. Badanie wykonuje się z próbki osocza.

Opakowanie

Badana próbka

Typ produktu

Przeznaczenie

You may also like...

CUBE-S Test CUBE-S D-dimer test

Tylko zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do cen i zakupów online.