Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach 18/11/2022-24/11/2022

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia  w  2015 r.   jako odpowiedź na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe  i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

 

Naukowcy oszacowali, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki) w bakteriach spowodowała około 1,27 mln zgonów w 2019 roku (1).

 

Jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe może stać się przyczyną licznych zgonów (2). Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga podejścia wieloaspektowego, a badania wykazały, iż włączenie badania CRP do praktyki klinicznej może pomóc w ograniczeniu stosowania antybiotyków tylko u tych pacjentów, u których występują ciężkie infekcje (bakteryjne) (3).

 

Szybkie badanie CRP (białko C-reaktywne) wykonywane bezpośrednio w punkcie opieki (gabinet lekarza POZ, Izba przyjęć szpitala) umożliwia ograniczenie stosowania antybiotyków, pomaga w  różnicowaniu klinicznym, czy pacjent ma ciężką infekcję i czy jest ona wirusowa czy bakteryjna. Pomoc lekarzom w podjęciu decyzji o wdrożeniu antybiotyków tylko tym pacjentom, którzy ich potrzebują i jest niezbędna dla zachowania skuteczności antybiotyków na całym świecie.

 

Analizator LumiraDx  jest niewielkim urządzeniem diagnostycznym które umożliwia wykonanie ilościowego, bardzo dokładnego badania CRP  w ciągu kilku minut od pobrania kropli krwi z palca.

 

Test  actim CRP jest szybkim półilościowym badaniem CRP,  który może być wykorzystywany w każdych warunkach, np. na wizytach domowych, nie wymaga użycia dodatkowych urządzeń i wyskalowany jest na podstawowe problemy kliniczne.

 

Więcej informacji na temat analizatora LumiraDx: LumiraDx

 

Więcej informacji na temat testu actim CRP:  actim CRP

 

Najnowsze badania porównawcze systemu LumiraDx oraz systemów laboratoriów centralnych.

 

 

1. Antimicrobial Resistance Collaborators. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet; 399(10325):P629-655. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0

2. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: final report and recommendations. The Review on Antimicrobial Resistence. Chaired by Jim O’Niell, May 2016 https://amr-review.org/home.html

3. https://www.lumiradx.com/uk-en/kc/learning-center/testing-times