NT-proBNP FIA Test

NT-proBNP FIA Test

Pomiar NT-proBNP

NT-proBNP FIA Test jest immunologicznym testem fluorescencyjnym z bocznym przepływem, służącym do ilościowego oznaczania NT-proBNP (N-terminal-pro hormone BNP) w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej, przy użyciu systemu RaFIA. Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro, do użytku profesjonalnego.

NT-proBNP to korzystny biomarker do oceny niewydolności serca i do diagnostyki i oceny ostrego zespołu wieńcowego. Istnieją również dowody sugerujące, że NT-proBNP ma wartość prognostyczną w ocenie zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelności z powodu stabilnej choroby wieńcowej.

Test NT-proBNP FIA został opracowany w celu wykrywania NT-proBNP w surowicy, osoczu i krwi pełnej w ciągu 15 minut, bez konieczności użycia sprzętu laboratoryjnego.

NT-proBNP FIA Test

  • Wyniki ilościowe w ciągu 15 minut
  • Zwiększona czułość i szerszy zakres wykrywania w porównaniu z manualnymi szybkimi testami

ZAKRESY:

Zakres roboczy: 15-35000 pg/mL

PRECYZJA:

  • Precyzja wewnątrzlaboratoryjna: Precyzję wewnątrz serii określono poprzez badanie materiałów referencyjnych NT-proBNP przy użyciu 10 urządzeń testowych z tej samej serii CV ≤ 15%.
  • Precyzja międzylaboratoryjna: Precyzję między seriami określano poprzez testowanie materiałów referencyjnych NT-proBNP przy użyciu 30 urządzeń testowych z 3 kolejnych losowo wybranych serii (10 urządzeń testowych z każdej serii). CV ≤ 15%.

DOKŁADNOŚĆ:

  • Materiały kontrolne NT-proBNP o dwóch różnych stężeniach były badane przez każdą partię urządzenia testowego, a odchylenia mieściły się w granicach ±15%.

LINIOWOŚĆ:

  • Badano seryjne stężenie materiałów referencyjnych NT-proBNP w zakresie 15-35000 pg/mL, współczynnik korelacji (R) wynosi ≥0,9900.