D-Dimer FIA Test

Ilościowe oznaczanie poziomu D-Dimerów

Test immunofluorescencyjny D-Dimer FIA Test jest testem służącym do ilościowego oznaczania poziomu D-dimerów w ludzkim osoczu lub krwi pełnej przy użyciu systemu RaFIA. Test jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnej  diagnostyki in vitro.

D-Dimer jest produktem degradacji specyficznym dla fibrynolizy, występującym w ludzkiej krwi. Normalnie nie jest obecny w ludzkiej krwi, z wyjątkiem sytuacji, gdy układ krzepnięcia został aktywowany, na przykład z powodu obecności zakrzepicy lub rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Dlatego D-Dimer jest powszechnie stosowany w celu wykluczenia choroby zakrzepowo-zatorowej, gdy prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest niskie. Podczas gdy wynik ujemny może wykluczyć zakrzepicę, wynik dodatni może wskazywać na zakrzepicę, ale nie wyklucza innych potencjalnych przyczyn. Ponadto D-Dimer może być wykorzystywany w diagnostyce zaburzeń krwi rozprzestrzeniających się drogą krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. Zawał mięśnia sercowego, zatorowość płucna, zakrzepica żylna, zabiegi chirurgiczne, nowotwory, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, zakażenia i martwica tkanek mogą prowadzić do podwyższonego stężenia D-Dimerów. Zwiększone stężenie D-Dimerów może być również obserwowane u osób w podeszłym wieku lub hospitalizowanych pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia spowodowanymi bakteriemią.

Test D-Dimer FIA został opracowany do wykrywania D-Dimeru w ludzkim osoczu lub krwi pełnej w ciągu 3 minut, bez konieczności użycia sprzętu laboratoryjnego.

Charakterystyka testu D-Dimer FIA Test:

  • Wyniki ilościowe
  • Zwiększona czułość i szerszy zakres wykrywania w porównaniu z manualnymi szybkimi testami

ZAKRESY

  • Zakres roboczy: 0,1-10,0 mg/L

PRECYZJA

  • Precyzja wewnątrz partii
    • Precyzję wewnątrzseryjną określono na podstawie badania materiałów referencyjnych D-Dimeru przy użyciu 10 urządzeń testowych z tej samej partii. CV ≤ 15%.
  • Precyzja międzylaboratoryjna
    • Precyzję między seriami określono poprzez badanie materiałów referencyjnych D-Dimeru przy użyciu 30 urządzeń testowych z 3 kolejnych losowo wybranych partii (10 urządzeń testowych z każdej partii). CV ≤ 15%.

DOKŁADNOŚĆ

Materiały kontrolne D-Dimeru o trzech różnych stężeniach zostały przebadane przy użyciu każdej partii urządzenia testowego, a odchylenia mieściły się w zakresie ±15%.

LINIOWOŚĆ

  • Zbadano seryjne stężenie materiałów referencyjnych D-Dimeru w zakresie 0,1-10,0 mg/l, a współczynnik korelacji (R) wynosi ≥0,9900.