FastPack hCG Test

FastPack® IP hCG Test

Immunologiczny test do ilościowego pomiaru hCG

Test immunologiczny FastPack® IP hCG jest testem chemiluminescencyjnym, który zapewnia ilościowy pomiar poziomu hCG w ludzkiej surowicy lub osoczu. Test FastPack® IP hCG jest przeznaczony do stosowania z systemem FastPack® IP.

• Lepsza jakość usług dla pacjentów
• Możliwość monitorowania i leczenia podczas jednej wizyty
• Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i lepsze wyniki
• Dokładność i precyzja laboratoryjna

Specyfikacja testu FastPack® IP hCG

• Ilościowy pomiar hCG
• Dolny limit: 1,8 mIU / ml
• Górna granica: 1000 mIU / ml; do 10000000 z rozcieńczeniem
• Czas testu: 12 minut