CUBE-S Test

CUBE-S HbA1c Test

Test do oznaczania HbA1c

Pomiar stężenia HbA1c we krwi ułatwia długoterminowe monitorowanie poziomu glukozy we krwi u chorych na cukrzycę.

Glukoza zawarta w HbA1c może wiązać się z białkami – jest to proces zwany glikacją. Czerwone krwinki również zawierają glukozę, dzięki czemu cukier we krwi może wiązać się z hemoglobiną krwinek – tworząc hemoglobinę A1c, w skrócie HbA1c.

Nawet u zdrowych osób część hemoglobiny ulega związaniu. Pomiar wartości HbA1c ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego monitorowania i oceny ryzyka wystąpienia długotrwałych uszkodzeń spowodowanych cukrzycą.

CUBE-S HbA1c Test to zestaw testowy do ilościowego oznaczania poziomu hemoglobiny glikozowanej HbA1c za pomocą analizatora CUBE-S

Metoda

Test lateksowy, turbidymetryczny test immunologicznym do bezpośredniego oznaczania HbA1c z krwi pełnej lub krwi z palca.

Zakres pomiarowy:

NGSP: 4,0 – 14,0 % (w zależności od LOT)

IFCC: 20 – 130 mmol/mol (w zależności od LOT)

eAG (szacowana średnia glukoza, w zależności od LOT)

Jednostka 1: 69 – 359 mg/dl

Jednostka 2: 3,8 – 19,8 mmol/l

Czas trwania badania

Badanie trwa około 7,5 minuty. Próbka – krew pełna 10 µl.