Oznaczanie stężenia D-dimerów u chorych na COVID-19

Stężenie D-dimerów u chorych na COVID-19, podobnie jak poziom CRP, koreluje z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby i zgonu, stąd opinia ekspertów, że należy regularnie oznaczać ten marker u chorych na COVID-19.

 

Osoby zakażone SARS-CoV-2 są narażone na zwiększone ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych. Według Wichmann D et al. u 58% osób stwierdza się przebiegającą bezobjawowo zakrzepicę żył głębokich, a w 30% zatorowość płucna jest bezpośrednią przyczyną zgonu.1

 

Nieprawidłowe stężenie D-dimerów stwierdza się u około 46% pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID-19 i u około 60% osób z ciężkim przebiegiem zakażenia.2

 

Stężenie markera wyższe niż 3000 ng/ml zwiększa trzykrotnie ryzyko zgonu, ale już wartość 1000 ng/ml może prognozować ciężki przebieg COVID-19 i konieczność hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii.3

 

Monitorowanie poziomu D-dimerów u chorych na COVID-19 ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Pozwala na identyfikację pacjentów narażonych na ciężki przebieg zakażenia oraz stanowi przesłankę do wprowadzenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

 

 

 

 

 

 

1 Wichmann D, Sperhake JP, Lütgehetmann M, et al. Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A  Prospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2020

2 Guan W, Zheng-yi N, Hu Y et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 382:1708-1720 

3 Fogarty H, Townsend L, Cheallaigh CN et al. COVID19 coagulopathy in Caucasian patients. Br J Haematol. 2020 May 17