Jak interpretować ilościowe badanie CRP w poradni POZ – zalecenia brytyjskie

Zakażenia układu oddechowego są bardzo częstą przyczyną wizyt w poradniach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nawet dla lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej wyzwaniem pozostaje odróżnienie samoograniczających się infekcji wirusowych, od zakażeń wirusowych powikłanych „nadkażeniem” bakteryjnym oraz potencjalnie ciężkich zakażeń takich jak zapalenie płuc.

 

Zwykle podczas badania pacjenta, szczególnie małego dziecka, lekarze zadają sobie kilka ważnych pytań:

 

Jaka jest przyczyna infekcji? Czy jest gorączka? Jakie jest ryzyko postępowania- czy pacjent może pozostać w domu czy powinien być skonsultowany w szpitalu? Czy antybiotykoterapia jest konieczna?

 

Na te pytania pomaga znaleźć odpowiedź odpowiednio dobrany analizator POCT dla poradni POZ.

 

Ważne jest aby analizator wykonywał pomiary podstawowego parametru stanu zapalnego czyli białka CRP w trybie ilościowym, o precyzji badania laboratoryjnego. Nie tylko całkowite stężenie CRP ma znaczenie, ale również dynamika jego narastania lub spadku. Dlatego też konieczne jest wybranie urządzenia o dużej precyzji pomiaru.

 

Innymi ważnymi aspektami jest możliwość oceny przyczyny infekcji wirusowej.

 

Istotna jest możliwość wykrywania zakażenia SARS-CoV-2, zakażenia grypą A i B oraz wirusem RSV oraz współzakażeń tymi wirusami.

 

Pomocą w interpretacji wyników badań, w tym badań CRP w trybie POCT są zalecenia towarzystw naukowych.  Brytyjski multidyscyplinarny panel członków The Primary Care Respiratory Society opracował niezależny pragmatyczny przewodnik  postępowania oparty na dwóch algorytmach – dla zaostrzeń POChP oraz innych zakażeń układu oddechowego.

 

 

Więcej informacji na temat interpretacji badania CRP na stronie Towarzystwa  www.pcrs-uk.org/resource/crp-point-care-testing

 

Analizator mikrofluidyczny następnej generacji,  który umożliwia wykonywanie wszystkich badań rekomendowanych przez Primary Care Respiratory Society to LumiraDx.

 

To urządzenie diagnostyczne które umożliwia oznaczanie podstawowych badań diagnostycznych bezpośrednio w gabinecie lekarza POZ, z najwyższą czułością i precyzją, porównywalną z badaniami wykonywanymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

 

Więcej informacji na:

 

www.screenmed.pl/lumiradx

 

www.lumiradx.com