Globalny problem lekooporności

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dane dotyczące rosnącej oporności na antybiotyki wśród czynników infekcyjnych, problem stał się globalny. Główną jego przyczyną jest nadużywanie antybiotyków. Stale rosnąca lekooporność zagraża skutecznemu leczeniu i prewencji wielu chorób infekcyjnych, a także mnoży koszty opieki szpitalnej nad pacjentami zakażanymi drobnoustrojami wielolekoopornymi.

 

W maju 2015 roku WHO wdrożyło w życie „Globalny plan działania w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: Jego głównymi założeniami są:

 

  • Poprawa świadomości i zrozumienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • Wzmocnienie nadzoru i badań dotyczących lekooporności
  • Zmniejszenie częstości występowania infekcji
  • Zoptymalizowanie stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych
  • Zapewnienie odpowiednich środków finansowych na przeciwdziałanie rosnącej oporności

 

Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do rozwoju powyższego zjawiska jest nadużywanie antybiotyków. Klinicyści często przepisują leki przeciwbakteryjne w sytuacjach nie uzasadnionych względami medycznymi. Antybiotyki powszechnie przepisywane są przez lekarzy np. w przypadku stwierdzenia zakażenia górnych dróg oddechowych, które często ma etiologię wirusową.

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa prawidłowego rozpoznania etiologii zakażenia należy się posiłkować skalą kliniczną (np. skala Centora w modyfikacji McIsaaca) oraz badaniami dodatkowymi (np. testy przyłóżkowe wykonywane w miejscu opieki: point-of-care tests – POCT). Aby w pełni wykorzystać możliwości tych badań, warto znać ich parametry diagnostyczne (czułość, swoistość, wartość predykcyjna wyniku dodatniego i ujemnego).

Testy POCT pozwalają na szybkie otrzymanie wyniku i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, tym samym ograniczając zużycie antybiotyków i przyczyniając się do ograniczenia rozwoju lekooporności wśród powszechnych drobnoustrojów.