CRP – dlaczego badać?

Białka ostrej fazy stanowią bardzo ważne wskaźniki diagnostyczne oraz rokownicze zarówno w przebiegu zakażeń, zapalenia, chorób nowotworowych, po przeszczepach, jak i w innych stanach zaburzenia homeostazy ustroju.

 

Priorytetowym działaniem białek ostrej fazy jest przywracanie homeostazy organizmu poprzez aktywację układu dopełniacza, reakcję nieswoistą związaną z opsonizacją i aglutynacją, ograniczaniem uszkodzeń tkanek powodowanych przez bakterie oraz enzymy lizosomalne z komórek fagocytujących oraz wzmożoną aktywność chemotaktyczną. Szczególne znaczenie wśród białek ostrej fazy zajmuje białko C-reaktywne będące najczęściej oznaczanym wskaźnikiem stanu zapalnego. Jego oznaczanie pozwala nie tylko na potwierdzenie toczącej się infekcji, ale jest również wskaźnikiem zapalenia wątroby, trzustki, chorób naczyniowych, miażdżycy i wielu innych.

 

Oznaczanie białek fazy ostrej dzięki dużej szybkości i względnie małej cenie umożliwia szybką diagnostykę oraz ocenę stopnia zaawansowania choroby, jej rozległości i dynamiki zmian, służy również do potwierdzenia chorób o podłożu genetycznym.

 

Dlaczego badać?

 

Oznaczanie wykładników zapalania takich jak białko C-reaktywne pozwala na szybką diagnozę przez wykluczenie zapalnych i niezapalnych przyczyn schorzenia. Oprócz powyższych pozwala także na różnicowanie przyczyn chorób infekcyjnych między bakteryjnymi i wirusowymi. Znamienny wzrost stężenia C-reaktywnego białka skłania ku dalszej diagnostyce w kierunku zakażenia bakteryjnego, a jego oznaczenie znacząco przyspiesza postawienie odpowiedniego rozpoznania i umożliwia szybkie wdrożenie leczenia.

 

W dobie rozwoju szybkiej diagnostyki i powszechnej dostępności do badań prosty do wykonania test nie tylko ułatwia pracę klinicyście, ale także znacząco przyspiesza tok diagnostyczny.

 

Dlatego badajmy!