Badanie HbA1C na analizatorze LumiraDx

Do szeregu badań które można aktualnie wykonać na anlizatorze LumiraDx dołączyło badanie HbA1C.

Test LumiraDx HbA1c jest łatwym w użyciu, szybkim mikroprzepływowym testem immunologicznym zaprojektowanym do szybkiego oznaczania ilościowego HbA1c w krwi włosniczkowej i żylnej pełnej za pomocą platformy LumiraDx™

Test LumiraDx HbA1c zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki w czasie < 7 minut bezpośrednio w miejscu sprawowania opieki nad pacjentem np. w poradni lekarza pierwszego kontaktu.

HbA1c jest stosowany do monitorowania długoterminowej kontroli glikemii u osób z cukrzycą oraz jako pomoc w badaniach przesiewowych i identyfikacji pacjentów, którzy mogą być zagrożeni rozwojem cukrzycy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj