Analiza laboratoryjna testów antygenowych firmy LumiraDx potwierdziła, że wykrywają one wariant Omikron wirusa SARS-CoV-2

Wyniki prowadzonych testów i monitorowania wariantów SARS-CoV-2 wskazują na to, że szybki test mikroprzepływowy wykrywa wariant Omikron, wykazując poziom czułości porównywalny do innych wariantów.
LumiraDx (Nasdaq: LMDX), spółka opracowująca rozwiązania nowej generacji na potrzeby diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem, poinformowała, że wyniki prowadzonych testów i monitorowania wariantów SARS-CoV-2 potwierdzają skuteczność jej testu antygenowego w wykrywaniu wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2. Wewnętrzne testy na żywym Omikronie przeprowadzone w warunkach na mokro wykazały, że test antygenowy LumiraDx wykrywa wariant Omikron z czułością porównywalną do innych wariantów. Pierwotne badania kliniczne przeprowadzone w celu uzyskania zezwolenia Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (Food and Drug Administration – FDA) na użycie w sytuacji wyjątkowej (Emergency Use Authorization – EUA) wykazały 100% zgodność testu z badaniem RT-PCR przy wartości progowej cyklu na poziomie do 33,0. Najnowsze wyniki badań potwierdzają to, o czym firma poinformowała w poprzednim komunikacie, wskazując, że na podstawie analizy określonych mutacji Omikrona, obejmującej eksperymenty in-silico i analizy białek rekombinowanych, uzyskała ona pewność co do tego, że mutacje te nie będą miały wpływu na skuteczność jej testów antygenowychi i molekularnych.