Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
ENG

Streptococcus grupy A (Strep A) jest jedną z najważniejszych przyczyn ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych. "Wykazano, że wczesne rozpoznanie i leczenie zapalenia gardła spowodowanego bakterią Streptococcus grupy A zmniejsza nasilenie objawów i dalszych powikłań, takich jak gorączka reumatyczna i kłębuszkowe zapalenie nerek."

Aktualnie dostępne metody wykrywania Streptococus typu A

Laboratoria tradycyjnie stosowały konwencjonalne procedury identyfikacji Streptococcus z grupy A z wymazów z gardła, które obejmują izolację, a następnie identyfikację żywych patogenów za pomocą technik hodowli, trwających 18-24 godzin lub dłużej.

Lekarze używają  również Skali Centor'a w diagnostyce Streptococcus grupy A. Wg tej skali oceniają zestaw klinicznych kryteriów pacjenta w celu określenia prawdopodobieństwa zakażenia bakteryjnego.

Szybkie testy antygenowe (Rapid Antigen Tests - RAT) wykrywają organizmy żywe lub martwe bezpośrednio z wymazu z gardła - zapewniając wyniki w ciągu 5 minut.

Co to jest Szybki test antygenowy Strep A?

W wielu częściach świata antygenowe testy Strep A (RAT) są dobrze ugruntowaną technologią do diagnostyki w punkcie opieki. Są one określane wieloma nazwami, w tym:

- testy immunologiczne

- testy immunochromatograficzne

- testy paskowe

- szybkie testy

- testy przepływu bocznego

- urządzenia przepływu bocznego

- strep testy

Używanie Testów Strep A (RAT) do diagnozowania infekcji Streptoccus A daje wiele korzyści zarówno w przypadku konwencjonalnych testów laboratoryjnych, jak i wyników w Skali Centor:

- Skraca czas diagnozy
- Ułatwia wcelowane postępowanie (odpowiednio dobrane leczenie)
- Pomaga kontrolować rozprzestrzenianie się choroby
- Wymaga minimalnego szkolenia do obsługi i może być wykonywany zarówno w laboratorium jak i w gabinecie lekarskim/zabiegowym.

Jak działa Szybki Test Strep A?

Pobrany z gardła pacjenta wymaz zbiera unikalny węglowodanowy antygen grupy Strep A (GAS) z migdałków, który jest ekstrahowany do ciekłego odczynnika. Po włożeniu paska, odczynnik przepływa w górę paska (działanie kapilarne). Jeśli antygen grupy Strep A (GAS) jest obecny w próbce, początkowo będzie tworzył kompleks ze sprzężonymi kolorowymi cząstkami przeciwciał Anty-Strep A w podłożu próbki (koniugatu). Gdy ciecz kontynuuje przepływ w górę paska, kompleks ten jest następnie wiązany przez wychwytujące przeciwciało unieruchomione na pasku ("sandwich") - tworząc widoczną, barwną linię.

Standardy wydajności testu

Zasadniczo technologia na jakiej oparty jest test wydaje się prosta. Zarówno lekarze, jak i pacjenci często jednak mylnie zakładają, że wszystkie testy na rynku zachowują się tak samo lub podobnie.

Niestety nie wszystkie testy spełniają najbardziej rygorystyczne normy wydajności. Warto dokładnie rozważyć wybór najlepszego szybkiego testu Strep A dla swoich pacjentów. Oto, jak odróżnić jakość testu:

Jak wybrać odpowiedni test dla swoich pacjentów

Podczas wyboru szybkiego testu antygenowego należy przyjrzeć się kilku rzeczom. Testy powinny zostać poddane badaniu klinicznemu, aby pokazać różne miary działania produktu, zgodnie z instrukcją użytkowania (IFU). Oceniając dane, warto zwrócić uwagę na:

Rozmiar i typ próbki

Należy się upewnić, że w badaniach wykorzystano dużą liczbę świeżych próbek pacjentów - zamiast zamrożonych lub długo przechowywanych próbek.

Kiedy przeprowadzono badanie

Próbki pacjentów powinny być pobrane podczas faktycznego sezonu streptycznego i powinny pochodzić z wielu placówek klinicznych .

Metoda porównawcza

Niezbędne jest wybranie właściwej metody porównywania czułości i swoistości. Powinien to być ustalony "złoty standard", taki jak posiew. Nie należy porównywać jednego szybkiego testu antygenowego tylko z innym szybkim testem antygenowym, ponieważ może to nie dać pełnego obrazu wyników testu. 

Dodatkowo:

Należy krytycznie zapoznać się z wszelkimi informacjami producentów dotyczącymi działania testów i poprosić o dodatkowe dowody.
Zgodność z wymaganiami jednostek nadzorujących (w tym FDA i CLIA) może dać pewność co do jakości użytych badań klinicznych - ale nie wszystkie testy dostępne na rynku są zgodne z wymaganiami jednostek nadzorujących (w tym FDA i CLIA).
Dostępność materiałów kontrolnych jest ważna dla testów Kontroli Jakości w placówce i może być pomocna w sprawdzaniu wydajności testów w Zewnętrznym systemie zapewniania jakości / Programach badania powtarzalności.

Miarodajność wyników szybkich testów

Czułość i specyficzność można znaleźć w instrukcji (IFU), która jest załączona do produktu. Dobry test (RAT) powinien mieć zarówno wysoką czułość, jak i wysoką specyficzność.

Czułość - to odsetek osób, u których wykryto chorobę za pomocą testu.

Ważne jest, aby wybrać test o wysokiej czułości diagnostycznej, ponieważ im wyższa czułość produktu, tym mniej fałszywych wyników negatywnych.

Swoistość - to liczba negatywnych wyników szybkiego testu w porównaniu do prawdziwych braków zakażenia - wyrażona w procentach. Im większa specyficzność produktu, tym mniej fałszywych wyników.

Czułość i swoistość są wykorzystywane do obliczenia dwóch ważnych czynników - dodatniej wartości predykcyjnej (PPV) i ujemnej wartości predykcyjnej (NPV).

Wysoki PPV jest ważny, ponieważ pokazuje odsetek pacjentów z pozytywnym wynikiem, który faktycznie choruje. Pomaga to uzyskać większą pewność, że test dokładnie diagnozuje pacjenta jako zakażonego Strep A - w związku z tym wymaga antybiotyków lub dalszego skierowania na leczenie.

Wysoka NPV pozwala pewnie wykluczyć Strep A, ponieważ odzwierciedla prawdopodobieństwo, że osoba z wynikiem negatywnym nie ma choroby.

W gabinecie lekarskim częściej trzeba będzie wykluczyć zakażenie Strep A, niż je potwierdzić. Badania pokazują, że tylko 5-30% pacjentów z bólem gardła ma infekcję Strep A i potrzebuje antybiotyku. Według IDSA (Society of Infectious Diseases of America):

"Około 15 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych co roku odwiedza doktora z powodu bólu gardła i aż 70 procent otrzymuje antybiotyki, chociaż tylko mniejszy odsetek ma faktycznie zakażone gardło: około 20 do 30 procent dzieci i tylko 5 do 15 procent dorosłych."

Zagrożenia związane z szybkimi testami Strepa A niższej jakości w punkcie opieki:

Konsekwencje wyboru niższej jakości testu są znaczące. Niepoprawna diagnoza = Fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne wyniki - może prowadzić do:

- Niepotrzebnego/nadmiernego przepisywania antybiotyków
- Nie przepisywania antybiotyków w razie potrzeby, co prowadzi do poważniejszych problemów zdrowotnych
- Niezadowolenia pacjenta i generowania niepotrzebnych kosztów

Wybór odpowiedniego Testu Strep A

Chociaż wielu producentów dostarcza szybkie testy antygenowe Strep A, testy te mogą się znacznie różnić pod względem kosztów oraz jakości wykonania. Należy upewnić się, że dane dotyczące wydajności, w szczególności czułość i specyficzność oraz jakość badania użytego do wygenerowania tych danych, jest odpowiednio sprawdzona i rzetelnie przedstawiona.

Wysoka czułość i swoistość zapewniają dobre PPV i NPV. Bez nich test, który można rozważyć, ma niewielką wartość.

 

>>> więcej na temat testu Strep A

 

Wsparcie i zamówienia

Tel.  +48 22 716 65 00
Fax. +48 22 353 93 96

E-mail: office@screenmed.pl

Zapytaj o Produkt